DISTRIBUTIE

Stichting 4 Rescue (benaming in de EU: 4 Rescue Foundation) transporteert maandelijks hondenvoeding en diverse gebruiks- en verbruiksartikelen naar shelters en resorts binnen de EU.

Kijk voor een overzicht van onze transporten op de Facebookpagina van 4 Rescue Foundation.