GEDRAGSCODE

  • Het bestuur is belast met het besturen van de stichting alsmede het uitvoeren van specifieke taken die horen bij de doelstellingen van de stichting.
  • Wij behandelen elkaar met respect, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, religie, afkomst of politieke voorkeur.
  • Aan de bestuurders van de stichting wordt geen geldelijke beloning toegekend.
  • Onkosten worden aan de bestuurders vergoed op basis van gepaste soberheid en op vertoon van de bewijsstukken.
  • Van bestuurders wordt voor wat betreft het uitvoeren van taken een professionele grond- en werkhouding verwacht.
  • Derhalve spreken bestuurders elkaar aan op professionaliteit (deskundigheid, representativiteit, loyaliteit).
  • Het bestuur doet niets waarvan we weten (of het vermoeden hebben) dat het onethisch is en/ of bij wet verboden is.
  • Op de website van de stichting wordt vermeld dat alle kwartaal- en jaarstukken ter inzage liggen bij de secretaris.
  • Derhalve staan wij voor financiële transparantie.
  • Jaarcijfers worden gecontroleerd en vastgesteld door een onafhankelijke accountant.